Home

Welkom bij The Goose.

De Gansstraat 143 in Utrecht wordt ontwikkeld tot 50 appartementen.

Over het project

Vireo Vastgoed BV ontwikkelt in samenwerking met een particuliere belegger een plan voor de bouw van appartementen op de hoek van de Gansstraat – Gruttostraat. 

Met dit project realiseren we circa 50 appartementen voor sociale huur en vrije sector huur.

De Bouwenvelop

De bouwenvelop voor de ontwikkeling aan de Gansstraat Utrecht geeft de ruimtelijke en functionele uitgangspunten aan voor de bebouwing en de openbare ruimte. De uitgangspunten zijn gericht op een goede ruimtelijke inpassing die past in de wijk. Het plan moet binnen deze kaders gerealiseerd worden. De bouwenvelop is de basis voor de latere wijziging van het bestemmingsplan.

Op 14 oktober is de bouwenvelop tijdens een online webinar gepresenteerd.  In het najaar ’20 lag de bouwenvelop ter inzage via de website van de gemeente Utrecht, hierop zijn meerdere reacties gekomen van omwonenden. In overleg met gemeente Utrecht zijn de reacties nader onderzocht en waar mogelijk verwerkt.

Op 13 juli 2021 heeft het College de bouwenvelop vastgesteld. Lees hier meer over dit besluit. In een volgende stap wordt het plan verder uitgewerkt en wordt een bestemmingsplanprocedure gestart.

Gansstraat plattegrond

Denk mee over het plan

Voor het project zijn een aantal momenten georganiseerd om mee te denken en te reageren op de plannen. Dit eerste moment was op 7 juli 2020 waar het schetsontwerp werd gepresenteerd. Op 14 oktober 2020 volgde een tweede bijeenkomst over de bouwenvelop. De presentaties en opnames van deze bijeenkomsten zijn terug te kijken via deze website.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en een uitnodiging ontvangen voor bijeenkomsten? Laat uw gegevens achter en wij houden u op de hoogte. 

Het schetsontwerp

Het eerste schetsontwerp voor de Gansstraat Utrecht is gepresenteerd op 7 juli 2020 aan de omgeving. Dit ontwerp sluit zo goed mogelijk aan op bestaande bebouwing in de omgeving. Na beantwoording van de vragen en (waar mogelijk) verwerking van de reacties is een bouwenvelop opgesteld.

De betrokken partijen

Het project wordt ontwikkeld door Vireo Vastgoed in samenwerking met een particuliere belegger, een architect (Vocus Architecten), een landschapsarchitect (Deltavormgroep) en de gemeente Utrecht.

logo's

Contact

Meld u hier aan om op de hoogte te blijven van alle actuele updates.

U kunt ons bereiken via info@gansstraatutrecht.nl